OUD-ZEILEND-HOUT EVENEMENT 2019


Op zaterdag 13 en zondag 14 juli 2019 organiseert de Stichting “Oud-Zeilend-Hout” samen met  VW De Twee Provinciën het 13e Oud-Zeilend-Hout Evenement op het Paterswoldsemeer. Wij richten ons bij dit evenement  met name op de Vrijbuiters,  Larken,  7m10-klasse,  W-klasse,  12 m2BM, 16m2-stip- of punt-klasse, ZM-jollen, Akkrumerjollen, oude houten Tempo Scow's, OK-jollen, Olympiajollen, Finnjollen, FD’s  en Adspirantklasse.


Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor wedstrijdzeilen 2017-2020 en de lokale wedstrijdbepalingen van VW DTP.


Programma van de wedstrijden

Aanvang 1 e wedstrijd op zaterdag is om 12.00 uur.  De start van de 2 e  race is om 14:30 uur. De 3 e start is om 15.30 uur;

Op zondag is de 1 e start om 10.30 uur, en de 2 e start om 13.00 uur.  (Tijden uiteraard onder voorbehoud.)

De skippersmeeting/palaver wordt gehouden in of nabij het clubgebouw op zaterdag 13 juli om 11.00 uur en op zondag 14 juli om 9:30 uur.


Inschrijven

Kosten en opgave voor deelname: Voor dit evenement is € 25,- inschrijfgeld verschuldigd voor 2-mansboten en € 20,- voor 1-mansboten. Donateurs van OZH  genieten een korting van € 5,-. Aanmelding middels het aanmeldingsformulier dat ook hier  is te vinden.

 Informatie kan ook verkregen worden via telefoon 0598-451970 of 06-25354096 of via de mail secretaris@oudzeilendhout.nl


Deze uitnodiging is hier te downloaden


Aanmelden graag  uiterlijk zaterdag 6 juli 2019.


Schippersmaaltijd

Op zaterdag 13 juli zal er na de 3de wedstrijd rond 17.45 uur een schippersmaaltijd zijn. De kosten hiervan zullen  €€ 15,-  per persoon zijn. Als je hieraan wilt deelnemen dit graag bij aanmelding doorgeven.

De betaling van deze kosten graag zaterdag bij aanmelding op het inschrijfbureau. (Geopend van 9.00 tot 10.30 uur)


Overnachtingsmogelijkheid

Er zijn in de omgeving een aantal Bed en Breakfast mogelijkheden. In het Stadspark in Groningen is een camping. In de zuidoost hoek van het meer zijn een  6-tal camperplaatsen.


Overige informatie

Het clubhuis van VW DTP is gelegen aan de  Meerweg 227  9752 XD Haren  tel. 050-3091366

Boottrailers kunnen gestald worden op het terrein bij het clubgebouw. Auto’s kunnen beperkt op het terrein van het clubgebouw worden toegelaten. U kunt uw auto parkeren op het parkeerterreinen aan weerszijden van het clubgebouw).

Deelnemende jachten kunnen op via de 2 kranen of de slipways nabij het clubgebouw te water worden gelaten.

Takelen vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur en zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur.

Andere tijden in overleg met Leo Heijne mob. 06-20755535  Overigens, het takelen is gratis!!!


Verantwoordelijkheid

Deelnemers nemen deel aan dit evenement geheel en al voor eigen risico. VW  DTP, de stichting “Oud-Zeilend-Hout” en alle medewerkers aan dit evenement kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade van welke aard dan ook, hetzij lichamelijk, hetzij in materieel opzicht. Deelnemers zijn verplicht om voor hun boten een WA verzekering te hebben afgesloten waarbij ook het zeilen van een wedstrijd is toegestaan.


Akkoordverklaring

Door aanmelding voor dit evenement verklaart men zich akkoord met al het bovenstaande.