De 22m2-klasse


Het prille begin van de 22m2


In januari 1935 werd in de Golfslag, het officiële orgaan van de Noord Nederlands Watersport Bond, een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe wedstrijdklasse.

“Het jacht moest behoorlijk snel en behendig zijn, terwijl het tevens als toerjacht gebruikt kon worden en zo zeewaardig zijn dat het geschikt is voor de Friese meren.”


Het ontwerp moest het gat tussen de 16m2 en de 7.10 m-klasse dichten. Kort daarna werd in 1937 ook de 30m2 door de NNWB geïntroduceerd. Mede daardoor duurde het tot de tweede wereldoorlog voordat de bouw van 22-tigers pas echt goed op gang kwam.

Tot de tweede WO werden er negen schepen gebouwd.  De eerste 22m2 gebouwd door Kuipers in Sneek kostte ongeveer 1300 gulden. In de drie oorlogsjaren werden in totaal 26 schepen gebouwd. Vaak door aannemers die zich tijdelijk op de scheepsbouw richten bij gebrek aan normaal werk.


De eerste jaren


Na de oorlog zwakte de belangstelling weer wat af vanwege de opkomst van de Valk, de Vrijheid en andere ontwerpen die op de wedstrijden in heel Nederland werden toegelaten. Met de 22m2 kon alleen aan wedstrijden in Noord Nederland worden deelgenomen. Desondanks zijn er tot 2000 toch in totaal nog 71 schepen gebouwd.  

De ups en downs

Er heeft altijd leven gezeten in de ontstaansgeschiedenis van de 22m2. Zo vervulde het een voortrekkersrol bij de introductie van het dacron. Toen in 1959 de 22m2-zeilers de zeileigenschappen van de 22-tiger wilde verbeteren met het invoeren van een genua werd voor het eerst ook dacron toegestaan. Er werd soms met tot wel 20 schepen aan de Sneekweek deel genomen.  Maar er waren ook jaren dat er geen 22m2 aan de start verscheen. In een poging de belangstelling voor de 22m2 landelijk te verbreden heeft de klasse in 1959 meegedaan aan de Kaagweek. Het is bij een eenmalige actie gebleven. En nog steeds vaart het overgrote deel van de vloot in Friesland. Ondanks zijn geweldige zeileigenschappen kun je zeggen dat de 22-tiger een echt Fries schip is gebleven.

Technisch ontwerp


De romp van een 22m2 is gebouwd volgens het Bulthuis concept. De lattenbouw die we van de 16m2 kennen.  De latten werden aangebracht op spanten met daartussen dunne hulpspantjes. Dit om het gewicht zoveel mogelijk te beperken. Alleen de  70 en de 71 hebben een blank gelakt latten- of multiplex mahonie dek. Bij alle andere schepen is het dek van origine geverfd in zachte pasteltinten.


 

De 22m2 ontleent haar naam aan het oorspronkelijke zeiloppervlak. Het voert een gaffeltuig. In 1959 is het zeiloppervlak aanmerkelijk vergroot door de invoering van de genua ter vervanging van de standaard fok. De 22m2 wordt in wedstrijden normaal met 3 personen gezeild (2 is toegestaan).


Zeileigenschappen


Hij ligt makkelijk op het roer, heeft een lange waterlijn en komt door zijn relatief lage gewicht (1.000 kg) makkelijk op snelheid. Tot windkracht 4 is hij menig ander type schip te snel af. In de wedstrijd mag met 2 personen gevaren worden maar bij meer dan windkracht 4 is 3 personen wel zo comfortabel. Extra handen voor de spinaker, de bakstagen en het gewicht kan dan goed gebruikt worden.

De afmetingen van een 22m2 zijn:


Lengte:       7 m

Breedte:     1,90 m

Diepgang:  0,90 m

Grootzeil:   16.60 m2

Genua:       10,20 m2

Spinaker:   20,90 m2


Actie Comité 22m2 Klasse

Reinder Schaap

06 48 1313 07

reinder.schaap@gmail.com

De klasse anno 2018


De activiteiten binnen de klasse beperkten zich de afgelopen jaren tot de Princenhoftocht die ieder jaar rond Grouw gezeild wordt. Er was een deelname van zo’n 4 schepen. Vorig jaar namen er voor het eerst twee schepen deel aan het Kruis van Heeg. Een laagdrempelige zeilevenement met 2 wedstrijden waar de gezelligheid voorop staat.

Het idee werd geboren de klasse weer opnieuw leven in te blazen. Een 4-tal leden staken de koppen bij elkaar en het Actie Comité 22m2 Klasse was geboren. Daarna werd een korte enquête gehouden onder de leden. Er werden een 6-tal evenementen voorgesteld. De respons maakte duidelijk dat de eigenaren van de 22m2 vooral wil gaan voor laagdrempelige wedstrijden en toertochten.


1. De Princenhoftocht (Grouw) 23 juni

2. Deelname aan Oud-Zeilend-Hout Evenement (Bergumermeer) 14/15 juli

3. Deelname aan het Kruis van Heeg (Heeg) 25 augustus


Daarnaast werd besloten opstapdagen te gaan organiseren. Belangstellenden worden uitgenodigd om te ervaren hoe geweldig een 22m2 zeilt.

Gekoppeld aan het evenement Oud Zeilend Hout en op 26 augustus (na het Kruis van Heeg) kan worden (mee)gevaren.

Acht Booteigenaren zijn bereid geïnteresseerden uitleg te geven over de ins en outs van de 22m2.

Het Comité hoopt interesse te wekken voor die mooie boten die voor een schappelijk bedrag te koop zijn.


Belangstellenden kunnen zich melden bij:

Reinder Schaap

06 48 1313 07

reinder.schaap@gmail.com


Website van de 22m2 -klasseorganisatie

http://www.22m2.nl/