OUD-ZEILEND-HOUT EVENEMENT 2018


Gegevens over de wedstrijden:


Wij richten ons bij dit evenement  met name op de Vrijbuiters,  Larken,  7m10-klasse,  W-klasse,  12 m2 BM, 16m2 stip- of punt-klasse, 22 m2 -klasse, ZM-jollen, Akkrumerjollen, oude houten Tempo Scow's, OK-jollen, Olympiajollen, Finnjollen, FD’s  en Adspirantklasse.


Wedstrijdbepalingen:

De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor wedstrijdzeilen 2017-2020 en de lokale wedstrijdbepalingen van WSV Tusken Mar en Leyen.


Programma van de wedstrijden:

Richttijden: aanvang 1e wedstrijd op zaterdag is om 12.00 uur. De start van de 2e race is om 14:00 uur. De 3e start volgt z.s.m. Op zondag is de 1e start om 10.30 uur, direct gevolgd door de 2e start. (Alle tijden uiteraard onder voorbehoud.)


Skippersmeeting/palaver :

Recreatieterrein De Komerk, Snakkebuorren 19261 VM Eastermar:

Zaterdag om 11.00 uur en  zondag om 9:30 uur.


Inschrijven

Dit evenement is een bijzonder evenement. Het valt binnen het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Door de subsidies en donaties zijn de kosten daarom  voor de deelnemers dit jaar laag.

Het inschrijfgeld voor 1-mansboten is € 10,- , voor 2-mansboten is € 20,- en  voor 3-mansboten € 30,-  Naast  de deelname aan de wedstrijden is in dit bedrag het Captains Dinner en avond met live muziek van The Henry Humphouse Seven begrepen. Extra maaltijdbonnen zijn voor € 17,50 bij te bestellen. (Voor de donateurs van OZH dit jaar geen korting mogelijk)


Aanmelding middels het inschrijfformulier dat hier is te downloaden.


Het aanmeldingsformulier graag vóór zaterdag 7 juli 2018 sturen naar onze secretaris.

Per mail naar:  secretaris@oudzeilendhout.nl


of per post  naar:  Secretaris Oud-Zeilend-Hout  De Fledders 3, 9481 GB Vries


Ook dient het inschrijfgeld vóór 7 juli overgemaakt te zijn naar rekeningnummer  NL37 RBRB 0965 0565 38  t.n.v. Stichting Oud-Zeilend-Hout te Groningen.

Informatie kan verkregen worden via telefoon 0592-542642 of via: secretaris@oudzeilendhout.nl.


Captains Dinner:


Op zaterdag na de 3e wedstrijd, rond  17.45 uur. Deelnemers ontvangen een maaltijdbon, extra maaltijdbonnen zijn bij inschrijving bij te bestellen à € 17,50 per stuk.


Overnachtingsmogelijkheid:


Watersportbedrijf en Camping De Lits, Snakkerbuorren 9,  9261 VM Eastermar telefoon 0512 47 14 82 of  info@delits.nl


Overige informatie

Deelnemende jachten kunnen vrijdag tussen 14.00 en 15.30  uur en na 16.30 uur en zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur (andere tijden zijn misschien mogelijk in overleg met  dhr. F. Antonidus  telefoon 06-10672634) gratis getakeld  worden bij De Lits, Snakkerbuorren 9 9261 VM Eastermar. Er is daar ook een trailerhelling aanwezig. Boottrailers kunnen hier gestald worden of op het ijsbaanterrein van Recreatieterrein De Komerk, Snakkebuorren 1, 9261 VM Eastermar.


Verantwoordelijkheid

Deelnemers nemen deel aan dit evenement geheel en al voor eigen risico, WSV Tusken Mar en Leyen, de Stichting “Oud-Zeilend-Hout” en alle medewerkers aan dit evenement kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade van welke aard dan ook, hetzij lichamelijk, hetzij in materieel opzicht.

Met nadruk wordt er op gewezen om voor voldoende drijfvermogen in de boten te zorgen!Voor meer informatie kunt u de secretaris

mailen: secretaris@oudzeilendhout.nl