(Korting € 5,- op inschrijfprijs)

Schrijft de volgende boot in voor het “Oud-Zeilend-Hout” Evenement 2017 op 23, 24 en 25 juni 2017 op het Zuidlaardermeer.

(Vrijdagavond 23 juni is de prominenten race. De eigenlijke wedstrijden beginnen zaterdag 24 juni)

Telefoon

Opmerkingen:

Dank voor uw inschrijving! U krijgt binnenkort een bevestiging.

Stuurman:

Adres:

Woonplaats:

Postcode:

E-mailadres stuurman:

Telefoon stuurman:

Naam boot:

Klasse:

Naam bemanning:

Zeilnummer:

Hij/zij verwacht via zijn/haar e-mailadres op de hoogte te worden gesteld van het volledige programma van het evenement van de Stichting “Oud-Zeilend-Hout”.

Naar dat e-mail adres wordt een bevestiging gestuurd!

Komt die niet dan is er iets niet goed gegaan. Neem contact met ons op.

Het inschrijfgeld bedraagt voor

1-mans klassen € 20,- meermans klassen € 25,-  (donateurs kunnen € 5,- korting in mindering brengen),

en zal  worden overgemaakt op rek.nr.: NL37 RBRB 0965 0565 38

t.n.v. Stichting Oud-Zeilend-Hout te Groningen.


Voor nadere  informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Berend Wezeman

secretaris@oudzeilendhout.nl

N.B. Schrijft u met een boot van de ZM-klasse of de BM-klasse in, wilt u dan bij de opmerkingen hieronder aangeven of u op vrijdagavond beschikbaar bent om met één van onze prominenten aan de prominentenrace mee te doen?

Aanmelding voor Oud-Zeilend-Hout Evenement 2017 op het Paterswoldsemeer.