WINTERACTIVITEIT 2014


13 december


Fries Scheepvaart Museum

Kleinzand 14 te Sneek


Na een inleiding door Jelle Koenen, conservator van het museum, was er gelegenheid om archiefstukken die betrekking hadden op “onze” oude wedstrijdzeilboten te bekijken en werden we in groepen door het museum rondgeleid. Bijzonder interessant. En dat werd door onze donateurs en hun introducés bijzonder gewaardeerd.

Afsluitend werd een bezoek gebracht aan de destilleerderij van “de weduwe Joustra” ook aan het Kleinzand. Daar kregen we een uitleg over dit bedrijf.

En … konden we ook wel wat proeven….