Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli 2016 organiseert de Stichting “Oud-Zeilend-Hout” samen met  Zeilvereniging Zuidlaardermeer het 10e Oud-Zeilend-Hout Evenement op het Zuidlaardermeer bij Kropswolde.

Wij richten ons bij dit evenement  met name op de Vrijbuiters, Larken, 7m10-klasse,  W-klasse, 12 m2 BM, 16m2 stip- of punt-klasse, ZM-jollen, Akkrumerjollen, oude houten Tempo Scow's, OK-jollen, Olympiajollen, Finnjollen, FD’  en Adspirantklasse.


Wedstrijdbepalingen

De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor wedstrijdzeilen en de lokale wedstrijdbepalingen van Zeilvereniging Zuidlaardermeer.


Programma van de wedstrijden

Op vrijdagavond vindt de opening van het evenement plaats waarna er een prominentenrace zal worden gehouden. Hiervoor zullen wij prominenten uitnodigen en vragen wij eigenaren van de deelnemende ZM-jollen en BM's om met deze prominenten de wedstrijd te zeilen. De overige deelnemers aan het evenement , voor zover ze op vrijdag avond al present zijn, zullen 5 minuten na de start van de prominenten voor een verkenningsrace gestart worden. De feitelijke wedstrijden beginnen op zaterdag. Aanvang 1 e wedstrijd op zaterdag is om 12.00 uur.  De start van de 2 e  race is om 14:00 uur. De 3 e start is  aansluitend. Op zondag is de 4 e start om 10.30 uur, en de 5 e start aansluitend.  (Tijden uiteraard onder voorbehoud.) De skippersmeeting/palaver wordt gehouden in of nabij het clubgebouw op zaterdag 9 juli om 11.00 uur en op zondag 10 juli om 9:30 uur.


Inschrijven

Kosten en opgave voor deelname:

Voor dit evenement is € 25,- inschrijfgeld verschuldigd voor 2-mansboten en € 20,- voor 1-mansboten. Donateurs van OZH  genieten een korting van € 5,-. Aanmelding middels het aanmeldingsformulier dat hier is te vinden.

Ook is het  hier  mogelijk om zich via deze website aan te melden.

Informatie kan verkregen worden via telefoon 0592-542642 of 06-52328005 of via de mail secretaris@oudzeilendhout.nl

 

Aanmelden graag vóór vrijdag 1 juli 2016.


Schippersmaaltijd

Op zaterdag 8 juli zal er na de 3de wedstrijd rond 17.45 uur een schippersmaaltijd zijn. De kosten hiervan zullen € 16,- zijn. Als je hieraan wilt deelnemen dit graag bij aanmelding doorgeven. Voor donateurs die niet aan de wedstrijden meedoen maar wel aan de schippersmaaltijd willen deelnemen aanmelden via een mailtje aan secretaris@oudzeilendhout.nl.

De betaling van deze kosten zaterdag bij aanmelding op het inschrijfbureau.

(Geopend vrijdag van 16:00 tot 18:00 uur en zaterdag van 9.00 tot 10.30 uur)

Als deze openingstijden een probleem vormen, is overschrijving mogelijk: NL37 RBRB 0965 0565 38

t.n.v. Stichting Oud-Zeilend-Hout te Groningen


Overnachtingsmogelijkheid

Er zijn is de omgeving een camping.


Overige informatie

Het clubhuis van Zeilvereniging Zuidlaardermeer is gelegen aan de  Meerweg 58, 9606 PP Kropswolde

Tel: 0598-322 479

Boottrailers kunnen gestald worden op het terrein bij het clubgebouw.

Auto’s kunnen langs de Meerweg geparkeerd worden. Deelnemende jachten kunnen op via de kraan (max 1000 kg) of de slipway bij het clubgebouw te water worden gelaten. Vrijdag tussen 13.00 en 18.00 uur  en zaterdag tussen 8.30 en 10.00 uur. Andere tijden in overleg met Jelte Kruijer 06-51267431

Overigens, het takelen is gratis!!!

Verantwoordelijkheid

Deelnemers nemen deel aan dit evenement geheel en al voor eigen risico.

Zeilvereninging Zuidlaardermeer, de stichting “Oud-Zeilend-Hout” en alle medewerkers aan dit evenement kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade van welke aard dan ook, hetzij lichamelijk, hetzij in materieel opzicht. Deelnemers zijn verplicht om voor hun boten een WA verzekering te hebben afgesloten waarbij ook het zeilen van een wedstrijd is toegestaan.

Akkoordverklaring

Door aanmelding voor dit evenement verklaart men zich akkoord met al het bovenstaande.


Oud-Zeilend-Hout Evenement 2016