Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert de Stichting “Oud-Zeilend-Hout” een zeilevenement voor oude houten wedstrijdzeilboten. Dit maal doen we dat in samenwerking met de WSV Sleattemermar op het Slotermeer bij Balk.

Het evenement wordt gehouden op 5 en 6 juni 2010.

De wedstrijden staan open voor boten ouder dan 35 jaar die bovendien passen in de volgende categorieën:

 Boten die inmiddels door het Watersportverbond niet meer als klasse worden erkend, zoals de Larken-klasse, de 7m10-klasse, de W-klasse, de 12 m2-BM (kleine-bm) en de 16m2-punt-klasse, ook boten zonder klassenorganisatie zoals de OK-jol, de ZM-jol en de Akkrumerjol, Tempo-Scow, verder boten die technisch verouderd zijn en daardoor niet meer met de hedendaagse soortgenoten mee kunnen komen zoals oude Olympiajollen, Finnjollen en FD's. Misschien hebben we onze lijst nog niet compleet, maar het gaat om oude open houten wedstrijdzeilboten die het waard zijn als cultureel erfgoed bewaard en tijdens  het evenement gezeild  te worden.

Dit jaar proberen we de W-klasse en de 7m10-klasse extra onder de aandacht te brengen.


Voorlopige programma:


Zaterdag 5 juni 2010

Skippersmeeting 11.00 uur

1e start  12.00 uur

zo mogelijk 3 wedstrijden

Schippersmaaltijd 18.00 uur (of zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd)


Zondag 6 juni 2010

1e start 10.30 uur

zo mogelijk 2 wedstrijden

Prijsuitreiking 14.00 uur


Inschrijven:

Aanmelden heel graag vóór vrijdag 28 mei 2010

Het inschrijfformulier is hier te downloaden.


Informatie kan verkregen worden via telefoon 06-40413004 of

 06-25354096(alleen in de avonduren)

of via de mail: secretaris@oudzeilendhout.nl

En  natuurlijk zullen we ook informatie op deze website zetten


Verdere gegevens:

Clubhuis van de WSV Sleattemermar

Tsjamkedykje 9

8561 HA BalkInformatie met inschrijfformulier downloaden kan hier.


Kamperen,  takelmogelijkheden enz.

Kijk hier voor deze gegevens.Het “Oud-Zeilend-Hout”-Evenement 2010


Het clubhuis van de WSV Sleattemermar

De trailerhelling

De takelmogelijkheid

Het paviljoen Badmeester Keimpe

Het bungalowpark “Markant”

De takelmogelijkheid en de camping zijn via deze gegevens te bereiken

Het uitzicht over het Slotermeer op een koude winterdag